Montaż stolarki drzwiowej w Ośrodku Opiekuńczym dla Osób Przewlekle Chorych w Gdyni

Numer umowy MOPS.149.U.2018
Data podpisania 17.04.2018
Przedmiot zamówienia: Demontaż starej stolarki drzwiowej drewnianej oraz montaż 2 sztuk nowej stolarki drzwiowej z aluminium wraz z pracami towarzyszącymi w Ośrodku Opiekuńczym dla Osób Przewlekle Chorych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32A.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

BOB-ROLLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Młyńska 8, 84-230 Rumia

Wartość zamówienia: 5.965,83 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 17.04.2018
Data udostępnienia informacji: 20.09.2018