Modernizacja pomieszczeń w starej części Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni

Numer umowy MOPS.118.U.2018
Data podpisania 15.05.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie modernizacji pomieszczeń socjalnych, sanitarnych oraz sali rehabilitacji w starej części Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93, polegającej na:
a) wykuciu stolarki z PCV i zamontowaniu w nowych pomieszczeniach (w pomieszczeniu kierownika placówki, sali rehabilitacyjnej),
b) powiększeniu otworu w przejściu między starym a nowym pawilonem,
c) robotach malrskich po pracach wyburzeniowych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Wykonawca: Dariusz Sychowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GRAMAL”, 84-239 Bolszewo, ul. Olchowa 10
Wartość zamówienia: 9.901,50 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 15.05.2018
Data udostępnienia informacji: 21.06.2018