Modernizacja mieszkania w Gdni przy ul. Św. Piotra na potrzeby mieszkania chronionego

Numer umowy MOPS.159.U.2018
Data podpisania 13.08.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie modernizacji mieszkania położonego w Gdyni przy ul. Św. Piotra 11/2, w ramach rozwoju sieci mieszkań chronionych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmującej:
a) roboty budowlane,
b) roboty sanitarno-kanalizacyjne,
c) roboty do wykonania przy instalacji centralnego ogrzewania,
d) roboty elektryczne.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Karol Tychulski „Firma Usługowo-Budowlana K+J”, 81-309 Gdynia ul. Warszawska 67a
Wartość zamówienia: 74.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 13.08.2018
Data udostępnienia informacji: 27.09.2018