Modernizacja mieszkania przy ul. Widnej 13/31 w Gdyni

Numer umowy MOPS.83.U.2018
Data podpisania 05.04.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie modernizacji mieszkania położonego w Gdyni przy ul. Widnej 13/31, która obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe.
2) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
3) Wykonanie nowych tynków, gruntowanie i malowanie.
4) Wykonanie posadzek.
5) Wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych. Biały montaż.
6) Wymiana instalcji elektrycznej na nową wraz z wykonaniem nowych zabezpieczeń do instalowanych urządzeń (pralka, kuchenka elektryczna, itp.).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budzetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Dariusz Sychowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GRAMAL”, 84-239 Bolszewo, ul. Olchowa 10
Wartość zamówienia: 27.540,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 05.04.2018
Data udostępnienia informacji: 25.04.2018