Modernizacja mieszkania położonego w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 5/2

Numer umowy MOPS.146.U.2018
Data podpisania 22.08.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac zwiazanych z modernizacją mieszkania położonego w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 5/2 obejmujących:
1) Roboty budowlane rozbiórkowe:
    - demontaż okien i drzwi,
    - rozbiórka pieców kaflowych,
    - rozebranie podłóg,
    - demontaż armatury sanitarnej i instalacji wodno- kanaliza-
      cyjnej,
    - rozbiórka instalacji elektrycznej,
    - zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, tapet i płytek
      z sufitu,
    - utylizacja gruzu.
2) Roboty budowlane:
    - wyrównanie posadzki płytą OSB,
    - wykonanie ścianek działowych na rusztach metalowych
      z izolacją cieplną, przeciwdźwiękową oraz paraizolacją,
    - położenie paneli na piance polietylenowej,
    - zakup i montaż drzwi i okien,
    - obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
    - ułożenie płytek z kamieni sztucznych,
    - wyrównanie i gruntowanie oraz szpachlowanie i dwukrotne
       malowanie ścian
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Dariusz Sychowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GRAMAL”, 84-239 Bolszewo, ul. Olchowa 10
Wartość zamówienia: 73.997, 36 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 22.08.2018
Data udostępnienia informacji: 19.09.2018