Modernizacja mieszkania położonego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 26/2 na potrzeby mieszkania chronionego

Numer umowy MOPS.160.U.2018
Data podpisania 11.09.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac związanych z modernizacją mieszkania położonego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 26/2, obejmujących:
1) Roboty budowlano-rozbiórkowe,
2) Roboty budowlane,
3) Instalacje elektryczne,
4) Instalacje sanitarne.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Karol Tychulski „Firma Usługowo-Budowlana K+J Karol Tychulski”, 81-309 Gdynia ul. Warszawska 67a
Wartość zamówienia: 129.868,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 11.09.2018
Data udostępnienia informacji: 27.09.2018