Modernizacja infrastruktury serwerowo-macierzowej i sieciowej w MOPS

Numer umowy MOPS.DZP.324.7/2018
Data podpisania 02.07.2018
Przedmiot zamówienia:

Modernizacja infrastruktury serwerowej-macierzowej i sieciowej polegająca na realizacji dostaw i wdrożeniu sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkoleń a także inne niezbędne czynności, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, OPZ i złożoną ofertą.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franiciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: AXEL COMPUTER Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-208) przy ul. Chodowieckiego 5
Wartość zamówienia: 2.140.175,40 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Łoś
Nr telefonu: 58 625-93-90
E-mail: t.los@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.07.2018
Data udostępnienia informacji: 11.07.2018