Meble kuchenne dla Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni

Numer umowy MOPS.75.D.2018
Data podpisania 03.04.2018
Przedmiot zamówienia: Dostarczenie oraz montaż mebli wyposażenia kuchennego dla Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: MOSA Stolarstwo Meblowe Adam Mosa, 84-230 Rumia, ul. Włókiennicza 23
Wartość zamówienia: 14.673,90 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 03.04.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018