Meble dla Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni

Numer umowy MOPS.76.D.2018
Data podpisania 03.04.2018
Przedmiot zamówienia:

Dostarczenie oraz montaż mebli dla Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: HEJS - Gdynia Sp. z o.o. ul. Jana z Kolna 36, 81-351 Gdynia
Wartość zamówienia: 73.172,70 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 03.04.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018