Meble dla Rodzinnego Domu Dziecka w Gdyni przy ul. Kaliskiej 42

Numer umowy MOPS.200.D.2018
Data podpisania 05.11.2018
Przedmiot zamówienia: Dostarczenie oraz montaż mebli w Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Kaliskiej 42 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: HEJS-Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Jana z Kolna 36, 81-351 Gdynia
Wartość zamówienia: 11.500,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 05.11.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.01.2019 12:24 Dodanie informacji Ewa Durałek