Meble dla administracji MOPS, Ośrodka Opiekuńczego, Centrum Wsparcia Seniora, Zespołu ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną

Numer umowy MOPS.50.D.2018
Data podpisania 12.02.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli na potrzeby administracji MOPS, Ośrodka Opiekuńczego dla osób przewlekle chorych, Centrum Wsparcia Seniora, Zespołu ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: HEJS - Gdynia Sp z o.o. ul. Jana z Kolna 36, 81-351 Gdynia
Wartość zamówienia: 19.387,26 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 12.02.2018
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018