Meble biurowe dla Zespołu ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Gdyni

Numer umowy MOPS.127.D.2018
Data podpisania 12.06.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla Zespołu do spraw Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 14.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępca Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

HEJS - Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Jana z Kolna 36, 81-351 Gdynia

Wartość zamówienia: 5.043,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 12.06.2018
Data udostępnienia informacji: 28.06.2018