Materiały promocyjne dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Numer umowy MOPS.179.U.2018
Data podpisania 01.10.2018
Przedmiot zamówienia: Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych typu Jo-Jo i notesów zawierających hasła tematycznie nawiązujące do zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, reprezentowany przez Mirosławę Jezior - Dyrektora MOP
Wykonawca: Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” z siedzibą w Gdyni ul. Modrzewiowa 4 c/8
Wartość zamówienia: Do kwoty 5.340,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 01.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018