Malowanie pomieszczeń w Ośrodku Opiekuńczym dla Osób Przewlekle Chorych w Gdyni

Numer umowy MOPS.30.U.2018
Data podpisania 17.01.2018
Przedmiot zamówienia: Odświeżenie polegające na zeskrobaniu odpadającego tynku, szpachlowaniu, gruntowaniu oraz malowaniu części ciągu komunikacyjnego i warzywniaka w pomieszczeniach piwnicznych w Ośrodku Opiekuńczym dla Osób Przewlekle Chorych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32 A.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Dariusz Sychowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GRAMAL” ul. Olchowa 10, 84-239 Gdynia
Wartość zamówienia: 5.449,95 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 17.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018