Malowanie pomieszczeń w lokalu położonym w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 14/3

Numer umowy MOPS.29.U.2018
Data podpisania 22.01.2018
Przedmiot zamówienia: Odświeżenie polegające na malowaniu 7 pomieszczeń, korytarza i łazienki o łącznej powierzchni 421 metrów kwadratowych z przygotowaniem podłoży poprzez poszpachlowanie nierówności i gruntowanie w lokalu położonym w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 14/3.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Dariusz Sychowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GRAMAL” ul. Olchowa 10, 84-239 Bolszewo
Wartość zamówienia: 15.499,99 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 22.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018