Licencja na korzystanie z Podsystemu GM (Gospodarka Materiałowa)

Numer umowy MOPS.97.U.2018
Data podpisania 19.02.2018
Przedmiot zamówienia: Udzielenie niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Podsystemu GM (Gospodarka Materiałowa) w formie kodu wynikowego, w zakresie funkcjonalności określonych w załączniku nr 1 do Umowy.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia - Miasto na prawach powiatu, 81-382 Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Gdynia - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia
Wykonawca: Asseco Data Systems S.A. ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia
Wartość zamówienia: 5.166,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Robert Cyman
Nr telefonu: 58 625-93-31
E-mail: r.cyman@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 19.02.2018
Data udostępnienia informacji: 30.04.2018