Koszty zużycia wody i ścieków w budynku przy ul. Traugutta 9 w Gdyni

Numer umowy MOPS.225.U.2018
Data podpisania 28.12.2018
Przedmiot zamówienia: Zobowiązanie do pokrywania kosztów zużycia wody i ścieków w związku z korzystaniem z części budynku przy ul. Traugutta 9 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępca Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Traugutta 2, 81-384 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 2 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 17.04.2019