Konwój pracownika i dozór wartości pieniężnych

Numer umowy MOPS.3.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie konwojowania pracownika i dozoru wartości pieniężnych z miejsca wskazanego i do miejsca wskazanego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: „WIKING” Agencja Ochrony Mienia i Konwoje Witold Stochmiałek ul. Mławska 7, 81-204 Gdynia
Wartość zamówienia: 6.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018