Konsultacje z zakresu rehabilitacji i terapii integracji sensorycznej

Numer umowy MOPS.11.U.2018
Data podpisania 03.01.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na prowadzeniu do 260 godzin konsultacji z zakresu rehabilitacji i terapii integracji sensorycznej dla wskazanych osób w okresie od 03.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Agnieszka Irzykowska ul. Okrzei 2/14, 81-221 Gdynia
Wartość zamówienia: 90,00 zł za godzinę
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Cichoń-Lenart
Nr telefonu: 58 667-79-10
E-mail: a.cichon-lenart@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 03.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018