Konsultacje z zakresu neurologii dziecięcej

Numer umowy MOPS.73.U.2018
Data podpisania 03.01.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na prowadzeniu do 20 godzin konsultacji z zakresu neurologii dziecięcej dla wskazanych osób przez ores od od 03.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni z siedzibą przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdyniareprezentowany przez Mirosławę Jezior – Dyrektora
Wykonawca: Seweryna Konieczna SPECJALISTYCZNA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA DR. MEDYCYNY SEWERYNA KONIECZNA NEUROLOG ul. Floriana Ceynowy 1/1, 80-321 Gdańsk
Wartość zamówienia: 100,00 zł brutto za godzinę
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Cichoń-Chojnacka
Nr telefonu: 58 667-79-10
E-mail: a.cichon-chojnacka@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 03.01.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018