Konsultacje psychologiczne - do 170 godzin

Numer umowy MOPS.10.U.2018
Data podpisania 03.01.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na prowadzeniu do 170 godzin konsultacji z zakresu psychologii dla wskazanych przez MOPS w Gdyni osób w okresie od 03.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Katarzyna Jaroszewska CENTRUM WCZESNEGO WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY ul. Wyspiańskiego 17/60, 81-435 Gdynia

Wartość zamówienia: 100,00 zł brutto za godzinę
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Cichoń-Chojnacka
Nr telefonu: 58 667-79-10
E-mail: a.cichon-lenart@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 03.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018