Konserwacja kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych w placówkach MOPS

Numer umowy MOPS.6.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie przglądów, napraw i konserwacji kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych w placówkach MOPS wraz z dostawą oryginalnych części oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w bieżącej eksploatacji urządzeń.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Ireneusz Wuczyński, Rafał Wuczyński Spółka Cywilna „OFFISER” ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk
Wartość zamówienia: Do kwoty 33.825,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2018 14:27 Dodanie informacji Ewa Durałek