Konserwacja dźwigu osobowego zainstalowanego w lacówce MOPS w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 14/2

Numer umowy MOPS.53.U.2018
Data podpisania 26.02.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji platformy osobowej KALI B zainstalowanej w placówce MOPS w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 14/2 wraz z pogotowiem dźwigowym.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: WIWRA - SERWIS Radosław Pilawa ul. Hermesa 20/4, 80-299 Gdańsk
Wartość zamówienia: 1.151,28 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 26.02.2018
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018