Konserwacja dźwigów oraz pogotowie dźwigowe w placówkach MOPS

Numer umowy MOPS.7.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia:

Wykonanie konserwacji dźwigów zainstalowanych w placówkach MOPS w Gdyni oraz pogotowie dźwigowe:
1. Ośrodek Opiekuńczy dla Osób przewlekle chorych ul. Bosmańska 32A - platforma pionowa VIMEC E 06, dźwig towarowy Q 100 KG (kuchnia), dźwig towarowy Q 100 kg (korytarz).
2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Maciejewicza 11 - platforma pionowa CIBES A5000.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wąsowicza 3 - platforma pionowa VIMEC E 06.
4. Zespół Opiekuńczy ul. Fredry 3 - platforma pionowa VIMEC E 06, dźwig towarowy Q 100 kg.
5. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Maczka 1 - dźwig towarowy Q 100 kg.
6. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Maczka 1 - dźwig osobowy Q 630 kg.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: WIWRA - SEWRWIS Radosław Pilawa ul. Hermesa 20/4, 80-299 Gdańsk
Wartość zamówienia: 11.955,60 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018