Hipoterapia dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 1

Numer umowy MOPS.70.U.2018
Data podpisania 28.02.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć rehabilitacyjnych z hipoterapii dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 1
Zamawiający:
 Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Fundacja Equestria Star z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dabrowszczaków 8a/12
Wartość zamówienia: 9.439,20 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Formella
Nr telefonu: 58 622-88-55
E-mail: m.formella@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 28.02.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018