Dzierżawa urządzeń GPS

Numer umowy MOPS.123.U.2018
Data podpisania 29.05.2018
Przedmiot zamówienia: 1) dzierżawa 50 urzadzeń GPS;
2) świadczenie usług monitorowania wskazań urządzenia GPS wraz z zapewnieniem gotowości reakcji odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna) w razie nadania z urządzenia GPS sygnału alarmowego do stacji monitorowania alarmów od poniedziałku do niedzieli od 7:00 do 22:00;
3) świadczenie usługi zdalnego nasłuchu zgłoszenia alarmowego wraz z rejestracją cyfrową w razie nadania z urządzenia GPS sygnału alarmowego do stacji monitorowania alarmów;
4) podanie dokładnej, aktualnej lokalizacji kazdego urzadzenia GPS na wezwanie;
5) odtworzenie historii zdarzeń alarmowych i miejsc przebywania użytkownika urządzenia GPS;
6) sporządzanie miesięcznych raportów zawierających wszystkie zarejestrowane zdarzenia (dokładna data, godzina i rodzaj zdarzenia oraz zestawienie czynności podjętych w ramach poszczególnych zdarzeń).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z siedzibą przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Wykonawca: ITM Pland S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra
Wartość zamówienia: 34.612,64 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Oskarbska
Nr telefonu: 58 627-85-05
E-mail: d.oskarbska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 29.05.2018
Data udostępnienia informacji: 25.06.2018