Dzieła służące promocji działalności MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.55.U.2018
Data podpisania 31.01.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dzieł służących promocji działalności MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Pana Jarosława Józefczyka – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Gabriela Kucz GABA KUCZ ul. Krośniąt 26E/1, 81-574 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 60.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Horewicz
Nr telefonu: 58 625-93-72
E-mail: c.horewicz@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 31.01.2018
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018