Druk wzorów formularzy na potrzeby MOPS

Numer umowy MOPS.172.U.2018
Data podpisania 20.09.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac drukarskich na potrzeby MOPS w Gdyni w postaci sporządzenia druków wzorów dokumentów na potrzeby pracowników socjalnych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: MGT Sp. z o.o. 84-207 Koleczkowo, Rogulewo ul. Jeżynowo 4
Wartość zamówienia: 8.049,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Zdzisława Urbanowicz
Nr telefonu: 58 625-93-41
E-mail: z.urbanowicz@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 20.09.2018
Data udostępnienia informacji: 19.10.2018