Dostęp do Internetu

Numer umowy MOPS.130.U..2018
Data podpisania 30.05.2018
Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług umożliwiających korzystanie z dostępu do Internetu.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: „MAXNET” Łukasz Hamerski z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 139/38
Wartość zamówienia: Do kwoty 132.397,20 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Łoś
Nr telefonu: 58 625-93-90
E-mail: t.los@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 30.05.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018