Dostawa wody do dystrybutorów w placówkach MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.218.D.2018
Data podpisania 28.12.2018
Przedmiot zamówienia: Oddanie w najem 32 sztuk dystrybutorów oraz dostarczanie wody w butlach o pojemności 18,9 litrów do placówek MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: EDEN SPRINGS Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perla 10
Wartość zamówienia: Do kwoty 35 000,00 zł plus VAT
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 08.04.2019