Dostawa warzyw, owoców i jaj do MOPS

Numer umowy MOPS.139.D.2018
Data podpisania 29.06.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa warzyw, owoców i jaj na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wskazanych poniżej lokalizacji:
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Maczka 1,
2. Zespół Opiekuńczy ul. Fredry 3,
3. Ośrodek Opiekuńczy dla Osób Przewlekle Chorych ul. Bosmańska 32 A,
4. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Gen. Maczka 1,
5. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wąsowicza 3,
6. Środowiskowy Dom Samopomocy u. Maciejewicza 11,
7. Zespół ds. Rozwoju Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2,
8. Administracja ul. Grabowo 2,
9. Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych ul. Chrzanowskiego 14/2,
10. Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Śląska 48,
11. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Grabowo 2,
12. Zespół ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną ul. Wolności 11 A.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Handel Hurtowy Artykułami Rolno - Spożywczymi „APENA” Agnieszka Naborczyk

Wartość zamówienia: Do kwoty 108.250,90 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 29.06.2018
Data udostępnienia informacji: 16.07.2018