Dostawa sprzętu sieciowego

Numer umowy MOPS.89.D.2018
Data podpisania 23.04.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z wdrożeniem sprzętu sieciowego (Routery - 3 szt., przełącznik sieciowy 1 szt.) i rekonfiguracja obecnie wykorzystywanych routerów (2 szt. routerów CISCO 881) w oddziałach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, w asortymencie, ilości i cenie określonym w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, oraz Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382 przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Jarosława Józefczyka – Z-cę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: AXEL Computer Sp. z o.o. ul. Chodowieckiego 5, 80-208 Gdańsk
Wartość zamówienia: 39.642,90 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Włodarczak
Nr telefonu: 58 625-93-90
E-mail: p.wlodarczak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 23.04.2018
Data udostępnienia informacji: 25.04.2018