Dostawa ryb mrożonych do placówek MOPS

Numer umowy MOPS.141.D.2018
Data podpisania 13.07.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa ryb mrożonych do placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, tj.:
1. Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1,
2. Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3,
3. Ośrodka Opiekuńczego dla Osób Przewlekle Chorych przy ul. Bosmańskiej 32A,
4. Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 1.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382 przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Jan Januszewski Fabryka Lodów Jan Januszewski, ul. Poprzeczna 4B, 75-841 Koszalin
Wartość zamówienia: Do kwoty 3.706,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 13.07.2018
Data udostępnienia informacji: 20.07.2018