Dostawa ryb i przetworów rybnych do placówek MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.21.D.2018
Data podpisania 23.01.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa w okresie od 23.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ryb i przetworów rybnych do placówek MOPS w Gdyni, tj.:
1) Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Generała Maczka 1,
2) Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3,
3) Osrodka Opiekuńczego dla Osób Przewlekle Chorych przy ul. Bosmańskiej 32A,
4) Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Generała Maczka 1,
5) Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wasowicza 3.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z siedzibą przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Wykonawca: Mariusz Kula Firma Handlowo-Usługowa-Usługowa „DOMAR”, ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk
Wartość zamówienia: Do kwoty 16.937,30 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 23.01.2018
Data udostępnienia informacji: 23.04.2018