Dostawa rękawiczek lateksowych do placówek MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.61.D.2018
Data podpisania 07.03.2018
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawiczek lateksowych, winylowych, nitrylowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Zarys International Group sp. z o.o. spólka komandytowa ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Wartość zamówienia: 9.623,85 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Wozniak
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 07.03.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018