Dostawa rękawiczek jednorazowych

Numer umowy MOPS.211.D.2018
Data podpisania 19.12.2018
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawiczek lateksowych, winylowych, nitrylowych do MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Medasept Sp. z o.o., ul. Forteczna 19, 61-362 Poznań

Wartość zamówienia: Do kwoty 40221,60 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 19.12.2018
Data udostępnienia informacji: 03.04.2019