Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych do MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.60.U.2018
Data podpisania 27.02.2018
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni i jego placówek w okresie od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Bochen Piekarsko Ciastkarska Spółdzielnia Pracy ul. Stryjska 13, 81-506 Gdynia

Wartość zamówienia: 46.231,34 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 27.02.2018
Data udostępnienia informacji: 14.03.2018