Dostawa odzieży roboczej i ochronnej

Numer umowy MOPS.195.D.2018
Data podpisania 29.11.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
Wykonawca:

SANTI Odzież Robocza Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-341, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9

Wartość zamówienia: 100.849,20 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 29.11.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019