Dostawa komputerów

Numer umowy MOPS.175.D.2018
Data podpisania 07.11.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów do Miejskiego Ośrodka Pomocy SPołecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Jarosława Józefczyka – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Roman Gorlikowski IT CENTER ul. Śląska 35/37 A 403, 81-310 Gdynia
Wartość zamówienia: 73.656,22 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Łoś
Nr telefonu: 58 625-93-90
E-mail: t.los@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 07.11.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018