Dostawa kluczy licencyjnych do oprogramowania Kaspersky Endpoint Security for Business Select

Numer umowy MOPS.48.D.2018
Data podpisania 01.02.2018
Przedmiot zamówienia: 1. Dostawa kluczy licencyjnych przedłużających działanie oprogramowania antywirusowego Kaspersky Endpoint Security for Business Select w ilości 363 licencji na okres 12 miesięcy.
2. Zapewnienie i przeprowadzenie zdalnych szkoleń dla administratorów w zakresie obejmującym wszystkie moduły funkcjonalne, obsługi uzytkowania i administrowania.
3. Zdalne wdrożenie kluczy licencyjnych produktu Kaspersky Lab oraz ustanowienie uzgodnionej polityki bezpieczeństwa.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Kaspersky Services sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie ul. Garncarska 34
Wartość zamówienia: 12.055,23 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Włodarczak
Nr telefonu: 58 625-93-90
E-mail: p.wlodarczak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 01.02.2018
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018