Dostawa i montaż odbojoporęczy i taśm ochronnych do Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni

Numer umowy MOPS.117.U.2018
Data podpisania 14.05.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż odbojoporęczy, taśm ochronnych dla potrzeb Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Chwarznieńskiej 93 w związku z dokonywaną przebudową ośrodka.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: „PRODMAR” Sp. z o.o. ul. Szczecińska 34, 73-108 Kobylanka
Wartość zamówienia: 31.345,34 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 14.05.2018
Data udostępnienia informacji: 21.06.2018