Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3

Numer umowy MOPS.187. U.2018
Data podpisania 08.11.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaz 18 sztuk drzwi wewnętrznych z klamkami i wkładkami wraz z malowaniem istniejących ościeżnic w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Dariusz Sychowski „Sychowski Dariusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Gramal” 84-239 Bolszewo, ul. Olchowa 10
Wartość zamówienia: 13.950,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Dariusz Kleser
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: d.kleser@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 08.11.2018
Data udostępnienia informacji: 24.12.2018