Dostawa artykułów gospodarstwa domowego do MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.105.U.2018
Data podpisania 08.05.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów gospodarstwa domowego do MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Wojciech Wasylewicz Firma Handlowo-Usługowa ARKAN ul. Sianowska 1, 80-298 Gdańsk

Wartość zamówienia: Do kwoty 30.395,65 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Papis
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: j.papis@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 08.05.2018
Data udostępnienia informacji: 28.05.2018