Dostawa 6 sztuk dysków twardych dla MOPS

Numer umowy MOPS.31.D.2018
Data podpisania 12.01.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa 6 sztuk dysków twardych WD (Western Digital) Red 6TB WD60EFRX dla MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: IT-GRAMS S.C. ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk reprezentowana przez Arkadiusza Rojka
Wartość zamówienia: 5.158,62 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Włodarczak
Nr telefonu: 58 625-93-90
E-mail: p.wlodarczak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 12.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018