Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na potrzeby przebudowy lokalu mieszkalnego w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 5/2

Numer umowy MOPS.132.U.2018
Data podpisania 05.04.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej celem przebudowy lokalu mieszkalnego w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 5/2.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Magdalena Jarzyńska „Autorska Pracownia Architektoniczna - Magdalena Jarzyńska”, 80-178 Gdańsk ul. Gołuńska 78
Wartość zamówienia: 7.749,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 05.04.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018