Diagnozowanie dzieci objętych opieką MOPS w Gdyni w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Numer umowy MOPS.13.U.2018
Data podpisania 03.01.2018
Przedmiot zamówienia: Diagnozowanie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dzieci objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni:
- planowanie działań wspierających rozwój dziecka,
- prowadzenie terapii.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabow
Wykonawca: Anna Piaskowska GABINET pSYCHOLOGICZNY ul. Podgórska 12B/15, 81-166 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 24.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Łangowska
Nr telefonu: 58 627-85-05
E-mail: k.langowska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 03.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018