Badania wody w placówkch MOPS

Numer umowy MOPS.65.U.2018
Data podpisania 26.02.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie mikrobiologicznych i fizykochemicznych badań wody w placówkach MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni ul. Starowiejska 50
Wartość zamówienia: 1.075,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 26.02.2018
Data udostępnienia informacji: 14.03.2018