Autoklaw dla Ośrodka Opiekuńczego dla Osób Przewlekle Chorych w Gdyni

Numer umowy MOPS.142.D.2018
Data podpisania 06.07.2018
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż autoklawu Domina Plus B Premium Line, jego dostarczenie i montaż w Ośrodku Opiekuńczym w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32A oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników placówki w zakresie obsługi urządzenia.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: HUBER MEDICAL Tomasz Stępień 80-399 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 543
Wartość zamówienia: 12.450,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 20.07.2018