Audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego

Numer umowy MOPS.222.U.2018
Data podpisania 28.12.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego według następujących właściwości:
a) dokonanie audytu bramy sieciowej (firewall), pod kątem podatności oprogramowania, podatności sieci oraz luk wynikłych z niewłaściwych konfiguracji urządzenia/oprogramowania przez użytkownika lub zaniedbań powstałych w wyniku niedopatrzenia producenta;
b) stworzenie raportu z wykonanego audytu z wykazaniem odnalezionych podatności oraz zaleceniami dla użytkownika.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: IT Pozytywni Piotr Głownia z siedzibą przy ul. Batorego 41/3, 48-200 Prudnik
Wartość zamówienia: 2 460,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Łoś
Nr telefonu: 58 625-93-90
E-mail: t.los@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 05.04.2019