Adaptacja pomieszczenia w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93

Numer umowy MOPS.198.U.2018
Data podpisania 03.01.2019
Przedmiot zamówienia:

Wykonanie adaptacji pomieszczenia sanitarnego z wydzieleniem pomieszczenia gospodarczego zgodnie z wymogami Sanepidu w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Dariusz Sychowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GRAMAL”, 84-239 Bolszewo, ul. Olchowa 10

Wartość zamówienia: 8.100,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Dariusz Kleser
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: d.kleser@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 05.12.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019